Sa colectam impreuna!

GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE

Pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Click aici pentru a descarca intreg documentul

2%- INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 230

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual" cod 14.13.04.13

Click aici pentru a descarca formularul in format Word.

Se completeaza de catre persoanele fizice care au realizat, in cursul unui an, venituri din salarii si care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual, conform art.57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii.

Contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit. Formularul se completeaza de catre contribuabili, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular.

Termen de depunere:
- anual, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului;

Formularul se completeaza in doua exemplare:
- originalul se depune la:
- organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului;
- copia se pastreaza de catre contribuabil.
Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului
Adresa - se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil.

B. DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PENTRU SPONSORIZAREA UNEI ENTITATII NONPROFIT, POTRIVIT DISPOZITIILOR ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003
Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit
In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica "Suma", caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Denumire entitate nonprofit - se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit.
Cod de identificare fiscala al entitatii nonprofit - se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN)- se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit.
Documente anexate - se inscrie numarul de fise fiscale anexate la cerere.

Click aici pentru a descarca formularul in format Word.

Legislatie

Din punct de vedere legislativ programul de reciclare are nevoie de suport in urmatoarele directii:
   colectarea obligatorie a deseurilor
   remuneratie pentru returnarea produselor folosite
   interzicerea aruncarii materialelor nereciclabile (ex: substante chimice, baterii)

Fiecare dintre aceste masuri functioneaza in mare masura, in functie de cuantumul amenzilor si recompenselor.

Informatiile legislative utile pot fi gasite in:

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000, privind regimul deseurilor.

2. ORDIN Nr. 927 din 6 octombrie 2005, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

3. ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 16 din 26 ianuarie 2001   *** Republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

4. ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

6. Legea nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 16 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

7. HOTARARE nr. 162 din 20 februarie 2002 privind depozitarea deseurilor.

8. HOTARARE  Nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

9. HOTARARE  Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

10. LEGE  Nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

11. Hotararea nr. 1872 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului  Nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

12. LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

13. Ordinul nr. 2 din 5 ianuarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României.

14. HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor.

15. ORDIN nr. 265 din 20 august 2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice si a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile.

16. Legea nr. 138 din 12 mai 2006 pentru modificarea ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 16 din 26 ianuarie 2001   *** Republicata privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

17. Ordin nr.128 din 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje.

18. HOTARARE nr. 899 din 10 iunie 2004 pentru modificare si completare HOTARARE nr. 349 din 2002 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

19. ORDIN nr. 880 din 20 decembrie 2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

20. Legea 431 din 27 octombrie 2003 pentru aprobare ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 6 septembrie 2003 si modificare ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

21. HOTARAREA 1470 din 2004 privind aprobarea Strategiei si Planului National de Gestionare Deseuri.

22. ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78 din 2000 privind regimul deseurilor

Cine Suntem

ALUCRO
este o asociatie non-profit fondata in 2008 de catre:

CAN PACK ROMANIA SRL
EAA - ASOCIATIA EUROPEANA A ALUMINIULUI

Ce Facem

MISIUNEA NOASTRA

Constientizarea si educarea unui segment cit mai mare al populatiei cu privire la colectarea si reciclarea dozelor din aluminiu.

Strategia Alucro

STRATEGIA
Activitatea noastra este orientata in trei directii:

EDUCATIE
CENTRE DE COLECTARE
ACTIUNI PUBLICE

Retele de
socializare:

hi5
twitter
softpedia
youtube
facebook
myspace

Parteneri:

eea
http://www.canpackromania.ro

alucro.ro © 2010 - Toate drepturile rezervate.

powered by Graphics Alive