Alucro

Concurs Green Mania – colecţie de vederi cu doze de inspiraţie

Când ai trimis sau primit ultima dată o vedere? Asociaţia Alucro & Every Can Counts România, în parteneriat cu Vimetco Alro, lansează un concurs prin care îşi propune să creeze o colecţie de vederi din toate colţurile ţării,  dar care să aibă un element comun: doza din aluminiu.

Eşti în mijlocul naturii, înconjurat de copaci plini de zăpadă? Arată-ne admiraţia pentru acest loc printr-o fotografie în care să apară şi doza de aluminiu în acest cadru de poveste. Vom înţelege că doza ta de inspiraţie este natura.

Eşti în capitala ţării şi admiri Arcul de Triumf? Pregăteşte obiectivul şi suprinde doza de aluminiu în acest cadru. Vom înţelege că doza ta de inspiraţie este oraşul Bucureşti.

Eşti într-o călătorie prin ţară şi ai în faţa ta Coloana Infinitului? Marchează momentul cu o fotografie în care să apară doza ta de inspiraţie. Vom înţelege că drumurile te poartă prin Târgu Jiu.

Indiferent unde te-ai afla, vrem să vedem doza ta de inspiraţie.

Pune doza din aluminiu în cadru, realizează o fotografie din care să ne putem da seama unde eşti şi trimite-ne vederea de acolo.

Îţi dăm timp să ne trimiţi vederea până la începutul noului an, 4 ianuarie 2021, şi răsplătim cele mai apreciate vederi cu zece premii a câte 200 euro fiecare.

Concursul foto se adresează studenţilor, angajaţilor şi tuturor celor interesaţi de problematica mediului şi care vor să contribuie la conştientizarea valorificării materialelor reciclabile şi conservării resurselor.

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CU PREMII

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI 

 1. Concursul foto cu premii Green Mania – colectie de vederi cu doze de inspiratie  (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre:

ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R, sector 4, cod 041919, avand codul de identificare fiscala 27035248 si numar de inregistrare in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor nr. 28/19.05.2010, cont IBAN RO11RZBR 0000 0600 1269 8368 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Obregia, reprezentata legal de dl. Cristian Cornea in calitate de Presedinte

 • Participantii la Concurs trebuie sa respecte termenii si conditiile regulamentului (denumit in continuare “Regulamentul”) privind desfasurarea Concursului.
 • Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate si prin publicarea acestuia pe alucro.rowww.everycancounts.ro si site-urile partenerilor care vor adera la campanie.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor implicati in desfasurarea Concursului, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

SECTIUNEA 2. NATURA CONCURSULUI  SI  SCOPUL  ACESTUIA.
2.1. Concursul presupune realizarea unei fotografii (vedere) pe teritoriul Romaniei  cu un cadru care sa aiba elemente reprezentative pentru acel loc si in care sa se regaseasca si doza din aluminiu.

2.2. COncursul se adreseaza studentilor, dar si tuturor celor interesati de problematica mediului si care vor sa contribuie la constientizarea valorificarii materialelor reciclabile si conservarii resurselor.

In cazul in care printre castigatori vor fi studenti, acestia pot organiza expozitia de vederi la ei in facultate.

In cazul in care printre castigatori vor fi angajati, acestia pot organiza expozitia de vederi la ei in companie.

Oranizatorul va expune lucrarile castigatoare in cadrul unei expozitii la nivel national in diferite locatii publice pe parcursul anului 2021.

SECTIUNEA  3. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI.
3.1. Concursul se va desfasura la nivel national.

SECTIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI
4.1. Concursul se va desfasura in perioada  4 decembrie 2020 – 4 ianuarie 2021, conform calendarului:

 • Inscrieri: 4 decembrie 2020  – 4 ianuarie 2021
 • Evaluare Inscrieri: 4 – 7 ianuarie 2021
 • Votul publicului & jurizare fotografii: 8 – 14 ianuarie 2021
 • Anuntare castigatori: 15 ianuarie 2021

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE si  ETAPELE CONCURSULUI

5.1. Concursul presupune realizarea unei fotografii care sa se incadreze in tematica generala si trimiterea acesteia pe adresa de e-mail office@alucro.ro. Fotografia va fi insotita de o descriere a acesteia, un titlu si datele de contact (nume si prenume, oras, e-mail, telefon).

5.2. Fotografia trebuie sa respecte urmatoarele conditii*:

 • Format:  jpeg / png
 • Dimensiune: 2 – 10 MB
 • *Imaginile care nu respecta conditii impuse vor fi descalificate.

SECTIUNEA 6. PREMII

6.1 Concursul presupune acordarea a 10 premii a cate 200 euro fiecare, dupa cum urmeaza:

 • 5 premii Alro – acordate în baza unei evaluări din partea companiei Alro;
 • 4 premii  Alucro – acordate în baza unei evaluări din partea Asociaţiei Alucro;
 • Premiul publicului  – acordat în baza numărului de distribuiri pe pagina de Facebook Every Can Counts. Toate imaginile înscrise în concurs care se încadrează în tematica generală şi respectă condiţiile tehnice vor fi publicate pe pagina de Facebook Every Can Counts România, într-un album special. Fotografia care cumulează cele mai multe distribuiri până la finalul perioadei de jurizare va fi declarată câştigătoarea Premiului publicului.

6.2 Nici unul dintre premii nu poate fi inlocuit cu un alt bun ori serviciu.Premiile se vor oferi in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA  7.  INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.
7.1 Concursul poate inceta inainte de data de 04.01.2021 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora ori in cazul intervenirii oricarei situatii ce poate periclita desfasurarea Concursului, inclusiv in cazul aparitiei oricarei imposibilitatii a Organizatorilor (independente de vointa lor) de a asigura continuarea in cele mai bune conditii a Concursului.
7.2 Concursul mai poate inceta inainte de data de 04.01.2021 ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorilor cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

SECTIUNEA 8. LITIGII
8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorilor.
8.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

SECȚIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, să fie prelucrate de către Organizator si/sau partenerii acestuia in calitate de Operator de prelucrare date, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a abrogării Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare „GDPR”).

9.2. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Operator sunt: nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa, iar datele vor fi procesate în legătură cu organizarea prezentei campanii si acordarea premiilor.

9.3. Destinatarii datelor personale ale participantilor la campanie pot fi:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele abilitate prin lege, ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • departamentul de contabilitate.

8.4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cel putin pe durata de valabilitate a campaniei precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

8.5. De asemenea, vă informăm că:

1) aveti dreptul de a va retrage, în orice moment, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea lui;

2) aveti dreptul de acces la datele sale personale (articolul 15 din GDPR), la rectificarea datelor personale (articolul 16 din GDOR), la ștergerea datelor personale (articolul 17 din GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR) și dreptul de a va opune prelucrării (articolul 21 din GDPR);

3) in situatia in care considerati că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveti dreptul de a depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:    anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania

Telefon fix:         +40.318.059.211,+40.318.059.212

SECTIUNEA  9.  REGULAMENTUL.
8.1 Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate si prin accesarea site-ului www.alucro.ro  sau www.everycancounts.eu/ro.

 

Descarcă Regulamentul în format PDF.

ro_RO