Alucro

Regulamentul Oficial Al Concursului Cu Premii European Recycling Tour 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI 

 1. Concursul premii EUROPEAN RECYCLING TOUR 2021 (denumit in continuare “Concursul”) este organizat si desfasurat de catre:

ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R, sector 4, cod 041919, avand codul de identificare fiscala 27035248 si numar de inregistrare in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor nr. 28/19.05.2010, cont IBAN RO11RZBR 0000 0600 1269 8368 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Obregia, reprezentata legal de dl. Cristian Cornea in calitate de Presedinte

 • Participantii la Concurs trebuie sa respecte termenii si conditiile regulamentului (denumit in continuare “Regulamentul”) privind desfasurarea Concursului.
 • Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate si prin publicarea acestuia pe alucro.rowww.everycancounts.eu/ro si site-urile partenerilor care vor adera la campanie.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor implicati in desfasurarea Concursului, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

SECTIUNEA 2. NATURA CONCURSULUI  SI  SCOPUL  ACESTUIA.
2.1. Concursul presupune participarea la un jocul interactiv CAN GAMES.

2.2. Concursul se adreseaza tuturor celor interesati de problematica mediului si care vor sa contribuie la constientizarea valorificarii materialelor reciclabile si conservarii resurselor si transpunerea in fapte a unei economii circulare.

SECTIUNEA  3. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI.
3.1. Concursul se va desfasura in Bucuresti, in parcul IOR.

SECTIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI
4.1. Concursul se va desfasura in perioada  4 -6 iunie 2021, intre orele 15.00-19.00.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE si  ETAPELE CONCURSULUI

5.1. Concursul presupune aranjarea cuburilor tip puzzel si aflarea solutiei intr-un minut.

Pentru a participa la concurs, exista doua optiuni:

 • Aducerea a 5 doze goale
 • Completarea chestionaruluii on line

SECTIUNEA 6. PREMII

6.1 Concursul presupune acordarea de premii, dupa cum urmeaza:

 • 30 de doze cu seminte de petunii
 • 10 umidificatoare in forma de doza,
 • 10 speakere in forma de doza,
 • 20 doze termos
 • 30 de tricouri personalizate ECC.

6.2 Nici unul dintre premii nu poate fi inlocuit cu un alt bun ori serviciu.Premiile se vor oferi in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA  7.  INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.
7.1 Concursul poate inceta inainte de data de 04.06.2021 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora ori in cazul intervenirii oricarei situatii ce poate periclita desfasurarea Concursului, inclusiv in cazul aparitiei oricarei imposibilitatii a Organizatorilor (independente de vointa lor) de a asigura continuarea in cele mai bune conditii a Concursului.
7.2 Concursul mai poate inceta inainte de data de 04.06.2021 ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorilor cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

SECTIUNEA 8. LITIGII
8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorilor.
8.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

SECȚIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal, să fie prelucrate de către Organizator si/sau partenerii acestuia in calitate de Operator de prelucrare date, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a abrogării Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare „GDPR”).

9.2. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Operator sunt: nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa, iar datele vor fi procesate în legătură cu organizarea prezentei campanii si acordarea premiilor.

9.3. Destinatarii datelor personale ale participantilor la campanie pot fi:

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor, organele abilitate prin lege, ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • departamentul de contabilitate.

8.4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate cel putin pe durata de valabilitate a campaniei precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale.

8.5. De asemenea, vă informăm că:

1) aveti dreptul de a va retrage, în orice moment, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la datele prelucrate, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea lui;

2) aveti dreptul de acces la datele sale personale (articolul 15 din GDPR), la rectificarea datelor personale (articolul 16 din GDOR), la ștergerea datelor personale (articolul 17 din GDPR), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR), dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR) și dreptul de a va opune prelucrării (articolul 21 din GDPR);

3) in situatia in care considerati că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveti dreptul de a depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:    anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania

Telefon fix:         +40.318.059.211,+40.318.059.212

SECTIUNEA  9.  REGULAMENTUL.
8.1 Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate si prin accesarea site-ului www.alucro.ro www.everycancounts.eu/ro.

ro_RO